ALV 2019

22 maa ‘19 08:45 - 09:15 ALV 2019

ALGEMENE LEDENVERGADERING NVCK

Vrijdag 22 maart 2019 Aanvang 08.45 uur

Locatie: roze collegezaal, UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, Utrecht

Agenda:

 • Opening
 • Vaststellen notulen vorige vergadering dd. 23-3-2018
 • Algemeen Jaarverslag 2018 (nieuw)
 • Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
 • Mededelingen bestuur
 • Aanstellen nieuw bestuurslid
 • Geplande activiteiten bestuur voor 2019
  • Website
  • Wetenschappelijke bijeenkomsten
  • profilering NVCK bij beroepsverenigingen
  • Instellen werkgroepen
 • Rondvraag

Aansluitend 9.15 uur Nascholingsdag Urotherapie (zie de website UMCU voor meer informatie).

Terug

Delen:

Recente artikelen

InloggenLid worden
NVCK