D25 Bestuur NVCK

Bestuur NVCK

Het bestuur is samengesteld met leden uit de verschillende disciplines vanuit heel Nederland.

Voorzitter

Michael Groeneweg
kinderarts MDL, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

Penningmeester

Rianne Stollenga
kinderbekkenfysiotherapeut Jan van Rijn Kinderfysiotherapie, Utrecht

Secretaris

Liesbeth de Wall
kinderuroloog, Radboudumc Nijmegen

Overige bestuursleden

Nienke Kamer-van der Schoot (websitebeheer, nieuwsbrief)
urotherapeut, Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht

Gea Klaassen
kinderbekkenfysiotherapeut, Treant Zorggroep, locatie Refaja

Yvette Konijnenberg
kinderarts – aandachtsveld kindernefrologie, St Jansdal Harderwijk

Anka Wagenaar (waarnemend notulist/voorzitter)
Klinisch psycholoog OCRN | Forte GGZ (Groningen, Assen, Hoogezand,  Leeuwarden en Zwollle)

Matthijs Weijermars
orthopedagoog en behandelcoördinator team zindelijkheidsproblematiek, SeysCentra

Webmaster

Jean-Paul Leconte : info@NVCK.nl