D07 Informatie

NVCK is er voor
jou en je kind!
Ontdek waarom...

Informatie

Bij de behandeling van kinderen met continentieproblematiek zijn verschillende disciplines betrokken.

Huisarts/jeugdarts

Zij zullen starten met het geven van basisadviezen aan de ouders, zoals plashouding, vochtintake, uitleg over ontlasting. De huisarts kan verwijzen naar de kinderarts of uroloog.

Kinderarts/uroloog

Het is de taak van de kinderarts om een lichamelijke oorzaak voor het continentieprobleem uit te sluiten. Hiervoor is het soms nodig om aanvullend onderzoek te doen bij het kind. De kinderarts schrijft eventueel ook medicijnen voor.

Urotherapeut

Een urotherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met continentieproblemen. Een urotherapeut geeft het kind en ouders advies over plashouding, herkennen van aandrang. Een urotherapeut kan het kind hiervoor trainen. Zij houdt contact met het kind door middel van controle afspraken en telefoon.

Gespecialiseerde Kinderfysiotherapeut/ Bekkenfysiotherapeut

De specialistische fysiotherapeutische zorg aan kinderen met plas- en/ of poepproblemen, buikpijnklachten, bedplassen en terugkerende urineweginfecties wordt verleend door geregistreerde kinderfysiotherapeuten (KFT) en geregistreerde bekkenfysiotherapeuten (BFT) met aanvullende scholing op dit specifieke aandachtsgebied.

De fysiotherapeutische behandeling richt zich (zowel tijdens het onderzoek als de behandeling) op de motorische ontwikkeling en het functioneren van de bekkenbodem in relatie tot bovenstaande klachten.

De behandeling bestaat uit informeren, toelichten, adviseren, oefentherapie, biofeedback en/of functionele elektrostimulatie. De therapie richt zich op het verkrijgen van inzicht in de klacht, toilettraining, het verbeteren van toiletgedrag, lichaamsbewustzijn en (bekkenbodem)spierfunctie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het toepassen en automatiseren van aangeleerde vaardigheden in het dagelijks leven.

Psycholoog

Een psycholoog kijkt samen met het kind en de ouders welke andere factoren mogelijk een rol spelen bij het probleem, bv gedragsproblemen. Een psycholoog kan ook begeleiding geven wanneer de klacht leidt tot emotionele problemen.