D05 Over ons

Over ons

De NVCK (Nederlandse Vereniging voor Continentie bij Kinderen) is opgericht in 2015 en komt voort uit de samenvoeging van de Vereniging voor Urotherapie en de Landelijke werkgroep Poeppoli’s.

De vereniging bestaat uit zorgverleners vanuit verschillende disciplines. Allen zijn beroepsmatig betrokken bij de zorg voor kinderen met continentie problemen. Het doel van de vereniging is om een platform te bieden voor deze artsen, psychologen, orthopedagogen, fysiotherapeuten en urotherapeuten waar zij elkaar kunnen vinden in de zorg voor het continente kind en hun kennis kunnen verbreden.

Word lid van NVCK

De NVCK beoogt alle hulpverleners die werken met kinderen en tieners met incontinentieproblemen te informeren, ondersteunen en kennis te vergroten. We zijn een beroepsvereniging voor kinderartsen, kinder(bekken)fysiotherapeuten, psychologen, urologen en urotherapeuten.

Schrijf je hier in...

VNieuwsbrief VLedenkaart VWebinars
Word lid!

Een Vereniging voor Urotherapie, het begin!

Ergens in 2009 is het begonnen – het dromen over een landelijke platform dat zich zou focussen op de behandeling van kinderen met incontinentie en bedplassen. In dezelfde tijd werd het begin gemaakt met het schrijven van een handboek voor de behandelaars van kinderen met deze problematiek – en de initiatiefnemers maakten van hun netwerk gebruik om een landelijk platform op te richten. De incontinentiezorg voor kinderen was lang geconcentreerd geweest in het WKZ in Utrecht, maar was geleidelijk aan in veel ziekenhuizen in het land georganiseerd. Waar in Utrecht aanvankelijk een aantal medewerkers urotherapie als vak beoefenden en daarnaast een aantal fysiotherapeuten in het land zich met deze problematiek bezighielden was de start van de opleiding tot urotherapeut in het WKZ de aanleiding voor een grotere organisatie. Ieder ziekenhuis voor zich werkend, ieder wiel opnieuw uitvindend, dat kon niet het uiteindelijke doel zijn. Samen nadenkend over hoe we zo’n platform vorm zouden geven formuleerden we de doelen: uniforme behandeling voor onze patiënten, goed geïnformeerde en opgeleide zorgverleners en een netwerk waarin de zorgverleners elkaar zouden kunnen vinden, maar waarin de patiënten ook een goede passende keuze zouden kunnen maken.

Vertegenwoordigers van de diverse geledingen (kinderartsen, kinderurologen, psychologen, urotherapeuten en fysiotherapeuten) kwamen samen en bedachten een landelijk platform met focus op urine-incontinentie en bedplassen. De plannen werden op de landelijke bijscholing in maart 2010 aan de bezoekers gepresenteerd, er werd met instemming gereageerd.

De uiteindelijke oprichting had nog wel wat voeten in de aarde – de initiatiefnemers woonden verspreid over het land, online vergaderen lag nog in de verre horizon en iedereen had ook andere bezigheden – onder andere het realiseren van het eerste Nederlandse Handboek voor Incontinentie bij Kinderen. Maar de Vereniging is er gekomen! In 2012 werden de officiële stukken ondertekend en de Vereniging voor Urotherapie was een feit.

In 2015 ging het nog een stapje verder en zijn de Vereniging voor Urotherapie en de Landelijke werkgroep Poeppoli’s samen gevoegd.

Met hartelijk dank aan Hans van de Deure

Met dank aan Grafisch ontwerper Susanne Dekker voor de prachtige illustraties.