Privacybeleid en disclaimer

Disclaimer en privacy

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van NVCK. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De rechten op de inhoud van deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij de NVCK. Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo's, (beeld)merken, geluids- en/of videofragmenten, foto's, artikelen en/of andere informatie. Het maken van kopieën (met uitzondering van de thuiskopie voor eigen niet-commercieel gebruik door particulieren), aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVCK is verboden.

De NVCK  besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. De inhoud van deze website is louter informatief bedoeld, houdt geen aanbieding in en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van (informatie op) deze website.

Privacy

Deze website is exclusief eigendom van de NVCK. De NVCK betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de website www.nvck.nl en de binnen NVCK online geboden diensten en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan de geboden informatie kunt u echter geen rechten ontlenen. Bovendien is de NVCK niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Bij bezoek aan de deze website en/of gebruikmaking van daarop geboden informatie of diensten wordt u geacht bekend en akkoord te zijn met de door de NVCK hiertoe opgestelde websitevoorwaarden en het gevoerde privacybeleid.