Archieven

Wanneer start je met een plaswekker?

Als de tips om droog te leren slapen niet helpen, is een plaswekker een volgende stap in de behandeling.
Voor veel kinderen die ’s nachts in bed plassen is wakker worden van het signaal van de blaas dat die vol is moeilijk. Kinderen moeten leren op deze signaaltjes te letten terwijl ze slapen, dat kunnen kinderen leren met een plaswekker. Dit lukt het best als het kind zelf gemotiveerd is om droog te leren slapen én als ouders tijd en energie hebben hun kind daarbij te helpen. Kinderen moeten namelijk veel oefenen om te leren wakker worden van het gevoel mijn blaas is vol, ik moet uit bed naar de wc. Ouders zijn als supporters daarbij onmisbaar.

Gaat bedplassen vanzelf over?

Onbehandeld worden niet alle kinderen ’s nachts vanzelf droog. Lang is gedacht dat bedplassen iets was wat met de jaren vanzelf verdween. Tegenwoordig is bekend dat bedplassen een complex probleem is waarbij onder andere blaascapaciteit- en werking en de hoeveelheid urine die een kind ’s nachts produceert een rol spelen. De NICE-richtlijn adviseert ouders van kinderen die ouder dan 5 jaar zijn en nog in bedplassen contact te zoeken met de jeugdarts van de GGD of de huisarts. Deze hulpverleners kunnen tips en adviezen geven of doorverwijzen naar bijvoorbeeld een plaspolikliniek. Hier onderzoekt een urotherapeut de oorzaak van het bedplassen en kan samen met ouders en kind een behandelplan opstellen.

Waarom plast mijn kind nog in bed?

De drie belangrijkste oorzaken waarom kinderen nog in bedplassen zijn:

  1. Hun blaas is (nog) niet groot genoeg om alle plas die ’s nachts wordt geproduceerd door de nieren op te slaan.
  2. Er wordt ’s nachts te veel plas geproduceerd.
  3. Het kind wordt niet wakker van het signaal dat de blaas uitzend als hij vol is.

Er zijn verschillende manieren om bedplassen te behandelen, zodat het minder invloed heeft op het leven van het kind en zijn ouders. Maar de eerste stap is zoeken naar de oorzaak van het bedplassen.