Gaat bedplassen vanzelf over?

Categorie: Bedplassen

Onbehandeld worden niet alle kinderen ’s nachts vanzelf droog. Lang is gedacht dat bedplassen iets was wat met de jaren vanzelf verdween. Tegenwoordig is bekend dat bedplassen een complex probleem is waarbij onder andere blaascapaciteit- en werking en de hoeveelheid urine die een kind ’s nachts produceert een rol spelen. De NICE-richtlijn adviseert ouders van kinderen die ouder dan 5 jaar zijn en nog in bedplassen contact te zoeken met de jeugdarts van de GGD of de huisarts. Deze hulpverleners kunnen tips en adviezen geven of doorverwijzen naar bijvoorbeeld een plaspolikliniek. Hier onderzoekt een urotherapeut de oorzaak van het bedplassen en kan samen met ouders en kind een behandelplan opstellen.

Geef een reactie