Urotherapeuten

Urotherapie is een niet-farmacologische, niet chirurgische behandeling van de dysfunctie van de lagere lagere urinewegen.. De therapie is bedoeld voor kinderen met lagere urinewegsymptomen (LUTS) zoals urine-incontinentie, urineretentie, urineweginfecties of enuresis.

Urotherapie is een combinatie van cognitieve-, gedrags- en fysieke training. Het uiteindelijke doel van urotherapie is om het plaspatroon van het kind te normaliseren en verdere functionele beschadigingen te voorkomen. Bij urotherapie wordt rekening gehouden met het totale proces van zindelijk worden: van blaasvulling tot ontlediging overdag en ’s nachts. Urotherapie is effectief bij 78% van de patiënten.

Behandelaars

Urotherapie wordt gegeven door een urotherapeut, dit zijn professionals met een verpleegkundige of psychologische achtergrond die opgeleid zijn voor de behandeling van kinderen met LUTS of met continentiezorg als aandachtsgebied.

Wat houdt de behandeling in?

Urotherapie kan worden verdeeld in standaardtherapie en specifiek therapie.

Standaardtherapie kan gegeven worden aan kinderen boven de 6 jaar. Als een kind jonger is dan 6 jaar, dan zal de behandelaar adviezen aan ouders geven.

De standaardtherapie omvat uitleg over de urinewegen en het maagdarmstelsel. Instructie over juist toiletgedrag en houding, leefstijladviezen, bijhlouden van mictie en defaecatiedagboeken, vochtintake.

Belangrijk is om rekening te houden met comorbiditeit, zoals beschreven in de ICCS-richtlijnen. Deze kan bestaan uit obstipatie en/of fecale incontinentie, urineweginfecties, asymptomatische bactriuria, vesico-urethrale reflux en neuropsychiatrische omstandigheden. (ADHD, ASS).

Bekend is dat veel kinderen naast LUTS ook obstipatie hebben. Deze moet behandeld worden voor de urotherapie start. Obstipatie kan mictieklachten veroorzaken of verergeren. De ROME IV criteria worden gebruikt om obstipatie vast te stellen.

Specifieke urotherapie, zoals poliklinische urotherapie onderscheidt zich van de standaardtherapie doordat de nadruk ligt op het trainingsaspect. Kinderen moeten als bij een wedstrijd proberen tot het maximale resultaat te komen. Toegevoegde interventies zijn gedragstherapeutische benadering, biofeedback door middel van flowmeter en/of fysiotherapie. Een voorwaarde voor specifieke urotherapie is dat het kind rijp genoeg is om instructies te begrijpen en op te volgen.

Uitvoering van urotherapie kan per kliniek verschillen. Er zijn klinieken die kinderen individueel begeleiden, andere klinieken organiseren in dagbehandeling een plasklas waar diagnostiek mbv flowmetrie en instructie van kind en ouder plaatsvind. Na instructie start poliklinische begeleiding gedurende 4 maanden.

Als kinderen die overdag gewoon zindelijk zijn, na de kleuterleeftijd nog regelmatig in hun bed plassen is er sprake van enuresis. De urotherapeut is actief in de begeleiding en behandeling van kinderen met enuresis. Zij zal mictielijsten beoordelen en vervolgens samen met kind en ouders kijken welke behandeling het meest kans op succes zal geven.

Er zijn diverse behandelmogelijkheden zoals een plaswekkertraining of behandeling met desmopressine. Boven de 12 jaar en bij voldoende blaascapaciteit is het ook mogelijk in gespecialiseerde centra een klinische droogbedcursus te volgen of EMDR-behandeling.

Richtlijnen
Binnen de urotherapie worden steeds meer EBC richtlijnen richtlijnen ontwikkeld. Urotherapeuten houden zich, door het volgen van opleidingen en bijscholingen op het gebied van urotherapie, het deelnemen aan regionale werkgroepen op de hoogte van deze richtlijnen. De behandeling van kinderen met LUTS door de urotherapeut volgt deze (inter)nationale richtlijnen.

Delen:

Recente artikelen

InloggenLid worden
NVCK